Dentálna hygienička. Dentálna hygienička vždy ochotná vyhovieť požiadavkám pacienta. Spokojný pacient je pre ňu odmena, ktorá ju posúva vpred.