Absolventka Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine. Vyniká vysokou precíznosťou a kvalitou práce.