Naša mladá pani doktorka je absolventkou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v roku 2015. Špecializuje sa hlavne na estetickú a záchovnú stomatológiu. Medzi jej prednosti patrí precíznosť a empatický prístup k pacientom.