Stomatologička. Štúdium absolvovala na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Pri zákrokoch dbá o vysokú kvalitu svojej práce.