Je absolventkou zubného lekárstva LF Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach. Štúdium ukončila s červeným diplomom a s vyznamenaním. Venuje sa všetkým odborom zubného lekárstva. Jej cieľom je poskytovať našim pacientom čo najlepšie služby, ktoré moderná medicína ponúka.

Ukážky zrealizovaných zákrokov:

Práca v Dentome: