Stomatologička. Vyštudovala Lekársku fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Pri zákrokoch dbá o vysokú kvalitu svojej práce.