Stomatologická asistentka. Vyštudovala Strednú zdravotnú školu v Čadci v odbore zubný asistent. Jej práca pri kresle a milý úsmev na pacienta je vysoko hodnotená chirurgom, ktorému asistuje.