Recepčná a zdravotná sestra sa stará o chod recepcie a nevyhnutnú administratívu. Jej empatický a citlivý prístup je vysoko hodnotený medzi našimi klientami.