Vyštudovala Strednú zdravotnícku školu v Žiline v roku 2014. Stará sa o objednávky pacientov a administratívnu podporu vedenia ambulancie, ako aj skladovým hospodárstvom. Slečna asistentka tvorí srdce prvého kontaktu s pacientom.