Ceny za ošetrenie vás milo prekvapia. Pozrite si podrobnosti v našom cenníku. Cenovú ponuku vieme zaslať aj cez e-mail. U nás tiež môžete platiť platobnými kartami.

Cenník služieb Dentoma spol. s r. o.Cena výkonuZmluvný pacient
Krátky administratívny úkon10 € 10 €
Dlhší administratívny úkon16 € 16 €
Napísanie receptu7 € 7 €
Vypísanie výmenného lístku8 € 8 €


Výplň


Kofferdam25 €20 €
Jednoplôšková výplň zuba.55 €50 €
Jednoplôšková výplň zuba kompozitná distálny úsek55 €50 €
Jednoplôšková výplň zuba SIC distálny úsek55 €50 €
Dvojplôšková výplň zuba.75 €70 €
Dvojplôšková výplň zuba kompozitná distálny úsek75 €70 €
Dvojplôšková výplň zuba SIC distálny úsek75 €70 €
Trojplôšková výplň zuba.89 €85 €
Trojplôšková výplň zuba kompozitná distálny úsek89 €80 €
Trojplôšková výplň zuba SIC distálny úsek89 €80 €
Fotokompozit – jedna plôška55 €50 €
Fotokompozit – dve plôšky75 €70 €
Fotokompozit – tri plôšky89 €85 €
Dočasné ošetrenie hlbokého zubného kazu.40 €20 €
Pečatenie fisúr – jeden zub (forma prevencie pred zubným kazom)40 €40 €
Rekonštrukcia korunky zubu fotokompozitným materiálom150 €150 €
Ošetrenie zubnej drene prípravkom s obsahom hydroxidu11 €11 €
Preleštenie výplní25 €25 €
Impregnácia pomocou SDF20 €20 €


Prehliadka ústnej dutiny


Komplexné stomatologické vyšetrenie.50 €25 €
Preventívna stomatologická prehliadka.60 €
Preventívna stomatologická prehliadka v tehotenstve.30 €
Cielené stomatologické vyšetrenie.25 €25 €
Komplexné vstupné pedostomatologické vyšetrenie.50 €25 €
Preventívna pedostomatologická prehliadka.55 €
Akútne vyšetrenie.70 €
RTG snímka intraorálna zubov a ústnych tkanív.15 €15 €
RTG snímka – ortopantomogram.15 €15 €
Inštruktáž, nácvik ústnej hygieny a lokálna fluoridáci15 €15 €
Konzultácia pacienta, návrh liečebného plánu45 €45 €
Kontrola9 €9 €
Pedostomatologické ošetrenie 1/2 hodiny35 €35 €
Pedostomatologické ošetrenie 1 hodina75 €75 €
Použitie sedatíva pri ošetrení25 €25 €
Neošetriteľné dieťa30 €30 €
Nedostavenie sa na objednaný termín (za každú začatú p30 €30 €
3D CT veľké FOV95 €95 €
3D CT malé FOV55 €55 €
Kefalometrický snímok (telerontgen)20 €20 €StomatochirurgiaInjekčná anestézia25 €22 €
Excízia mäkkých tkanív (benigného útvaru)160 €160 €
Intraorálna incízia dentogénneho abscesu30 €30 €
Extrakcia mliečneho zuba alebo koreňa50 €
Extrakcia mliečneho zuba alebo koreňa zložitá60 €
Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa60 €
Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa komplikovaná100 €
Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa zložitá80 €
Extrakcia viackoreňového zuba60 €
Extrakcia viackoreňového zuba komplikovaná100 €
Extrakcia viackoreňového zuba zložitá80 €
Sutúra extrakčnej rany25 €25 €
Neplánovaná chirurgická extrakcia trvalého alebo doč.180 €175 €
Chirurgická extrakcia zuba180 €175 €
Chirurgická extrakcia zuba (komplikovaná)270 €250 €
Resekcia koreňového hrotu 130 €130 €
Zastavenie poextrakčného krvácania 11 €11 €
Egalizácia alveolárneho výbežku 150 €150 €
Lokálne ošetrenie gingívy a/alebo sliznice 11 €11 €
Odklopenie frontálneho mukoperiostálneho laloka50 €50 €
Odklopenie laterálneho mukoperiostálneho laloka50 €50 €
Povrchová anestézia15 €15 €
Celková anestézia – prvá hodina285 €285 €
Celková anestézia – každá ďalšia hodina125 €125 €
Stomatochirurgické ošetrenie v celkovej anestézii200 €200 €
Použitie elektrokautera pri výkone25 €25 €
Postextrakčný manažment25 €25 €
Otvorený sinus lift1 000 €1 000 €
Bloková augumentácia1 000 €1 000 €
Prehĺbenie vestibula130 €130 €
Frenulektómia (úprava uzdičky pery)80 €80 €
Odstránenie cysty250 €250 €
Fenestrácia135 €135 €Dentálna hygiena a bielenie zubov


Odstránenie zubného povlaku alebo zubného kameňa72 €66 €
Odstránenie iba zubného kameňa36 €30 €
Odstránenie zubného povlaku18 €18 €
Odstránenie zubného povlaku alebo zubného kameňa dieťa48 €42 €
Inštruktáž, nácvik ústnej hygieny a lokálna fluoridáci15 €15 €
Airflow – pieskovanie45 €45 €
Ordinačné bielenie zubov (jeden zubný obluk)190 €190 €
Ordinačné bielenie zubov (oba zubné obluky)380 €380 €
Udržovacia sada, domáce bielenie120 €120 €


Protetická stomatológia


Alginátový odtlačok12 €12 €
Silikónový odtlačok17 €17 €
Kompozitná onlay/overlay300 €300 €
Keramická onlay400 €400 €
Kompozitná dlaha – dlahovanie do 3 zubov130 €130 €
Kompozitná dlaha – dlahovanie viac ako 3 zubov180 €180 €
Záloha za protetickú prácu (každý člen)100 €100 €
Opätovné nacementovanie korunky25 €25 €
FRC čap60 €60 €
Koreňová nadstavba (liata)60 €60 €
Zanorený strmeň20 €20 €
Mostík na sklených vláknach170 €170 €
Provizórna korunka – zhotovená v ambulancii40 €40 €
Provizórna korunka zhotovená v laboratóriu70 €70 €
Zloženie korunky27 €27 €
Doplnenie zuba do náhrady50 €50 €
Oprava prasknutej náhrady50 €50 €
Rebazácia celkovej náhrady80 €80 €
Imediátna parciálna náhrada320 €320 €
Imediátna náhrada totálna320 €320 €
Parciálna náhrada fixovaná na zásuvnych spojoch500 €500 €
Príplatok za protetické práce30 €30 €
Chránič na zuby pre športovcov130 €130 €
Nákusná dlaha85 €85 €
Dlahovanie parodontických zubov360 €360 €
Nacementovanie fixnej náhrady20 €20 €
Registrát zhryzu – silikón10 €10 €
Digitálny zubný odtlačok50 €50 €
Keramická fazeta450 €450 €Protetické výrobkyKorunka keramická – EMAX400 €400 €
Korunka keramická – zirkón redukovaný370 €370 €
Korunka keramická – zirkón plne anatomický350 €350 €
Korunka metalo keramická320 €320 €
Celková snímateľná náhrada horná alebo dolná550 €550 €
Čiastočná snímateľná náhrada so zachov. opor. zónami600 €600 €
Medzerník – snímateľná náhrada do štyroch zubov vo fron.250 €250 €Implantológia


Zavedenie intraoseálneho implantátu690 € 690 €
Zavedenie intraoseálneho implantátu (po zaplatení zálohy)600 € 600 €
Zavedenie vhojovacieho valca50 € 50 €
Nadstavba na implantát230 € 230 €
Koruna na implantát550 €550 €
Záloha za implantát90 €90 €
Implantologické vyšetrenie60 € 60 €


Endodoncia


Paliatívne endodontické ošetrenie140 €140 €
Endodontické ošetrenie jednokoreňového trvalého zuba185 €185 €
Endodontické ošetrenie jednokoreňového zuba zložité220 €220 €
Endodontické ošetrenie viackoreňového trvalého zuba220 €220 €
Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba jednoduché185 €185 €
Endodontické ošetrenie viackoreňového trvalého zuba zložité220 €220 €
Endodontické ošetrenie komplikované270 €270 €
Vnútorné bielenie jedného zuba42 €42 €
Trepanácia zuba15 €15 €
Devitalizačná vložka15 €15 €
Reendodontické ošetrenie – jednoduché220 €220 €
Reendodontické ošetrenie – zložité330 €330 €
Endodontické ošetrenie mliečneho zubu (oš. kanálikov + výplň)125 €125 €
MTA cement40 €40 €
Odstránenie/ bypass zalomeného koreňového nástroja72 €72 €
Biokeramická koreňová výplň50 €50 €
Preendodontická kompozitná dostavba40 €40 €
Postendodontická kompozitná dostavba40 €40 €
Ošetrenie s optickým mikroskopom40 €40 €
Odstránenie koreňového čapu50 €50 €
Pulpotómia (vrátane anestézie a kofferdamu)60 €60 €


Estetické zákrokyKonzultácia estetického zákroku35 € 35 €
Aplikácia 1. oblasť100 € 100 €
Aplikácia 2. oblasti170 €170 €
Aplikácia 3. oblasti220 €220 €
Kontrola zákroku10 €10 €

Klienti spoločnosti Dentoma majú 10-percentnú zľavu na kozmetické ošetrenia v žilinskom Maya Beauty Ateliér.