Ceny za ošetrenie vás milo prekvapia. Pozrite si podrobnosti v našom cenníku. Cenovú ponuku vieme zaslať aj cez e-mail. U nás tiež môžete platiť platobnými kartami.

Cenník služieb Dentoma spol. s r. o.Cena výkonu Zmluvný pacient
stomatologická klinika Vojtecha Spanyola 1757/1, 010 01 ŽilinaKrátky administratívny úkon 10 € 10 €
Dlhší administratívny úkon 16 € 16 €
Napísanie receptu 7 € 7 €
Vypísanie výmenného lístku 8 € 8 €


Výplň


Kofferdam 25 € 20 €
Jednoplôšková výplň zuba. 55 € 50 €
Jednoplôšková výplň zuba kompozitná distálny úsek 55 € 50 €
Jednoplôšková výplň zuba SIC distálny úsek 55 € 50 €
Dvojplôšková výplň zuba. 75 € 70 €
Dvojplôšková výplň zuba kompozitná distálny úsek 75 € 70 €
Dvojplôšková výplň zuba SIC distálny úsek 75 € 70 €
Trojplôšková výplň zuba. 89 € 85 €
Trojplôšková výplň zuba kompozitná distálny úsek 89 € 80 €
Trojplôšková výplň zuba SIC distálny úsek 89 € 80 €
Fotokompozit – jedna plôška 55 € 50 €
Fotokompozit – dve plôšky 75 € 70 €
Fotokompozit – tri plôšky 89 € 85 €
Dočasné ošetrenie hlbokého zubného kazu. 40 € 20 €
Pečatenie fisúr – jeden zub (forma prevencie pred zubným kazom) 40 € 40 €
Rekonštrukcia korunky zubu fotokompozitným materiálom 150 € 150 €
Ošetrenie zubnej drene prípravkom s obsahom hydroxidu 11 € 11 €
Preleštenie výplní 25 € 25 €
Impregnácia pomocou SDF 20 € 20 €


Prehliadka ústnej dutiny


Komplexné stomatologické vyšetrenie. 50 € 25 €
Preventívna stomatologická prehliadka. 60 €
Preventívna stomatologická prehliadka v tehotenstve. 30 €
Cielené stomatologické vyšetrenie. 25 € 25 €
Komplexné vstupné pedostomatologické vyšetrenie. 50 € 25 €
Preventívna pedostomatologická prehliadka. 55 €
Akútne vyšetrenie. 70 €
RTG snímka intraorálna zubov a ústnych tkanív. 15 € 15 €
RTG snímka – ortopantomogram. 15 € 15 €
Inštruktáž, nácvik ústnej hygieny a lokálna fluoridáci 15 € 15 €
Konzultácia pacienta, návrh liečebného plánu 45 € 45 €
Kontrola 9 € 9 €
Pedostomatologické ošetrenie 1/2 hodiny 35 € 35 €
Pedostomatologické ošetrenie 1 hodina 75 € 75 €
Použitie sedatíva pri ošetrení 25 € 25 €
Neošetriteľné dieťa 30 € 30 €
Nedostavenie sa na objednaný termín (za každú začatú p 30 € 30 €
3D CT veľké FOV 95 € 95 €
3D CT malé FOV 55 € 55 €
Kefalometrický snímok (telerontgen) 20 € 20 €StomatochirurgiaInjekčná anestézia 25 € 22 €
Excízia mäkkých tkanív (benigného útvaru) 160 € 160 €
Intraorálna incízia dentogénneho abscesu 30 € 30 €
Extrakcia mliečneho zuba alebo koreňa 50 €
Extrakcia mliečneho zuba alebo koreňa zložitá 60 €
Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa 60 €
Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa komplikovaná 100 €
Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa zložitá 80 €
Extrakcia viackoreňového zuba 60 €
Extrakcia viackoreňového zuba komplikovaná 100 €
Extrakcia viackoreňového zuba zložitá 80 €
Sutúra extrakčnej rany 25 € 25 €
Neplánovaná chirurgická extrakcia trvalého alebo doč. 180 € 175 €
Chirurgická extrakcia zuba 180 € 175 €
Chirurgická extrakcia zuba (komplikovaná) 270 € 250 €
Resekcia koreňového hrotu 130 € 130 €
Zastavenie poextrakčného krvácania 11 € 11 €
Egalizácia alveolárneho výbežku 150 € 150 €
Lokálne ošetrenie gingívy a/alebo sliznice 11 € 11 €
Odklopenie frontálneho mukoperiostálneho laloka 50 € 50 €
Odklopenie laterálneho mukoperiostálneho laloka 50 € 50 €
Povrchová anestézia 15 € 15 €
Celková anestézia – prvá hodina 285 € 285 €
Celková anestézia – každá ďalšia hodina 125 € 125 €
Stomatochirurgické ošetrenie v celkovej anestézii 200 € 200 €
Použitie elektrokautera pri výkone 25 € 25 €
Postextrakčný manažment 25 € 25 €
Otvorený sinus lift 1 000 € 1 000 €
Bloková augumentácia 1 000 € 1 000 €
Prehĺbenie vestibula 130 € 130 €
Frenulektómia (úprava uzdičky pery) 80 € 80 €
Odstránenie cysty 250 € 250 €
Fenestrácia 135 € 135 €Dentálna hygiena a bielenie zubov


Odstránenie zubného povlaku alebo zubného kameňa 72 € 66 €
Odstránenie iba zubného kameňa 36 € 30 €
Odstránenie zubného povlaku 18 € 18 €
Odstránenie zubného povlaku alebo zubného kameňa dieťa 48 € 42 €
Inštruktáž, nácvik ústnej hygieny a lokálna fluoridáci 15 € 15 €
Airflow – pieskovanie 45 € 45 €
Ordinačné bielenie zubov (jeden zubný obluk) 190 € 190 €
Ordinačné bielenie zubov (oba zubné obluky) 380 € 380 €
Udržovacia sada, domáce bielenie 120 € 120 €


Protetická stomatológia


Alginátový odtlačok 12 € 12 €
Silikónový odtlačok 17 € 17 €
Kompozitná onlay/overlay 300 € 300 €
Keramická onlay 400 € 400 €
Kompozitná dlaha – dlahovanie do 3 zubov 130 € 130 €
Kompozitná dlaha – dlahovanie viac ako 3 zubov 180 € 180 €
Záloha za protetickú prácu (každý člen) 100 € 100 €
Opätovné nacementovanie korunky 25 € 25 €
FRC čap 60 € 60 €
Koreňová nadstavba (liata) 60 € 60 €
Zanorený strmeň 20 € 20 €
Mostík na sklených vláknach 170 € 170 €
Provizórna korunka – zhotovená v ambulancii 40 € 40 €
Provizórna korunka zhotovená v laboratóriu 70 € 70 €
Zloženie korunky 27 € 27 €
Doplnenie zuba do náhrady 50 € 50 €
Oprava prasknutej náhrady 50 € 50 €
Rebazácia celkovej náhrady 80 € 80 €
Imediátna parciálna náhrada 320 € 320 €
Imediátna náhrada totálna 320 € 320 €
Parciálna náhrada fixovaná na zásuvnych spojoch 500 € 500 €
Príplatok za protetické práce 30 € 30 €
Chránič na zuby pre športovcov 130 € 130 €
Nákusná dlaha 85 € 85 €
Dlahovanie parodontických zubov 360 € 360 €
Nacementovanie fixnej náhrady 20 € 20 €
Registrát zhryzu – silikón 10 € 10 €
Digitálny zubný odtlačok 50 € 50 €
Keramická fazeta 450 € 450 €Protetické výrobkyKorunka keramická – EMAX 400 € 400 €
Korunka keramická – zirkón redukovaný 370 € 370 €
Korunka keramická – zirkón plne anatomický 350 € 350 €
Korunka metalo keramická 320 € 320 €
Celková snímateľná náhrada horná alebo dolná 370 € 370 €
Čiastočná snímateľná náhrada so zachov. opor. zónami 470 € 470 €
Medzerník – snímateľná náhrada do štyroch zubov vo fron. 200 € 200 €Implantológia


Zavedenie intraoseálneho implantátu 570 € 570 €
Zavedenie intraoseálneho implantátu (po zaplatení zálohy) 500 € 500 €
Zavedenie vhojovacieho valca 45 € 45 €
Nadstavba na implantát 200 € 200 €
Koruna na implantát 420 € 420 €
Záloha za implantát 70 € 70 €
Implantologické vyšetrenie 50 € 50 €


Endodoncia


Paliatívne endodontické ošetrenie 140 € 140 €
Endodontické ošetrenie jednokoreňového trvalého zuba 185 € 185 €
Endodontické ošetrenie jednokoreňového zuba zložité 220 € 220 €
Endodontické ošetrenie viackoreňového trvalého zuba 220 € 220 €
Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba jednoduché 185 € 185 €
Endodontické ošetrenie viackoreňového trvalého zuba zložité 220 € 220 €
Endodontické ošetrenie komplikované 270 € 270 €
Vnútorné bielenie jedného zuba 42 € 42 €
Trepanácia zuba 15 € 15 €
Devitalizačná vložka 15 € 15 €
Reendodontické ošetrenie – jednoduché 220 € 220 €
Reendodontické ošetrenie – zložité 330 € 330 €
Endodontické ošetrenie mliečneho zubu (oš. kanálikov + výplň) 125 € 125 €
MTA cement 40 € 40 €
Odstránenie/ bypass zalomeného koreňového nástroja 72 € 72 €
Biokeramická koreňová výplň 50 € 50 €
Preendodontická kompozitná dostavba 40 € 40 €
Postendodontická kompozitná dostavba 40 € 40 €
Ošetrenie s optickým mikroskopom 40 € 40 €
Odstránenie koreňového čapu 50 € 50 €
Pulpotómia (vrátane anestézie a kofferdamu) 60 € 60 €


Estetické zákrokyKonzultácia estetického zákroku 35 € 35 €
Aplikácia 1. oblasť 100 € 100 €
Aplikácia 2. oblasti 170 € 170 €
Aplikácia 3. oblasti 220 € 220 €
Kontrola zákroku 10 € 10 €

Klienti spoločnosti Dentoma majú 10-percentnú zľavu na kozmetické ošetrenia v žilinskom Maya Beauty Ateliér.