Ceny za ošetrenie vás milo prekvapia. Pozrite si podrobnosti v našom cenníku. Cenovú ponuku vieme zaslať aj cez e-mail. U nás tiež môžete platiť platobnými kartami.


Krátky administratívny úkon – 6 €
Dlhší administratívny úkon – 15 €
Napísanie receptu – 7 €
Vypísanie výmenného lístku – 8 €

Výplň

Pečatenie fisúr – jeden zub (forma prevencie pred zubným kazom) – 10 €
Kompozitná výplň zuba – jednoduchá – 45 €
Kompozitná výplň zuba – zložitá – 65 €
Kompozitná výplň zuba – komplikovaná – 80 €
Rekonštrukcia korunky zubu foto kompozitným materiálom – 140 €
Kompomérna výplň zuba – jednoplôšková – 30 €
Kompomérna výplň zuba – dvojplôšková – 37 €
Kompomérna výplň zuba – trojplôšková – 44 €
Skloionomérna výplň – jednoduchá – 35 €
Skloionomérna výplň – zložitá – 45 €
Ošetrenie zubnej drene prípravkom s obsahom hydroxidu vápenatého – 10 €
Provizórna výplň – 25 €
Použitie koferdamu pri výkone – 18 €
Preleštenie výplní – 20 €

Prehliadka ústnej dutiny

Vstupné stomatologické vyšetrenie u dospelých, vstupná prehliadka, určenie terapeutického plánu (zahŕňa komplexnú prehliadku ústnej dutiny vrátane RTG snímkov a návrhu ošetrenia) – 40 €
Preventívna prehliadka – 30 €
Preventívna prehliadka detí do 15 rokov – 10 €
Akútne vyšetrenie (ošetrenie pri neodkladnom probléme) – 50 €
Lokálna fluoridácia – 5 €
Konzultácia pacienta, návrh liečebného plánu (lekár posúdi stav chrupu a navrhne čo najefektívnejší plán ošetrenia, oboznámi pacienta s cenou za potrebné úkony) – 17 €
Kontrola – 7 €
Použitie sedatíva pri ošetrení -25 €

Vstupné stomatologické ošetrenie dieťaťa – 30€
Neošetriteľné dieťa – 25 €
Nedostavenie sa na objednaný termín – 30 € (za každú začatú 1/2hodinu)
Vylúčenie dentálnej fokálnej infekcie – 25 €

Stomatochirurgia

Povrchová anestézia – 10 €
Injekčná anestézia lokálna – 22 €
Celková anestézia – prvá hodina – 225 €
Celková anestézia – každá ďalšia hodina – 110 €
Stomatochirurgické ošetrenie v celkovej anestézii – od 200 €
Otvorený sinus lift – 1000 €
Bloková augmentácia – 1000 €
Extrakcia mliečneho zuba alebo koreňa – jednoduchá – 20 €
Extrakcia mliečneho zuba alebo koreňa – zložitá – 30 €
Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa – jednoduchá – 50 €
Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa – zložitá – 70 €
Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa – komplikovaná – 90 €
Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa – chirurgická (vykonáva stomatochirurg) – 135 €
Lokálne ošetrenie po extrakčnej rany – 10 €
Lokálne ošetrenie gingívy alebo sliznice– 10 €
Chirurgická extirpácia zuba – 135 €
Chirurgická extrakcia zuba (podľa náročnosti, bez šitia, so šitím) – 75, 95, 115 €
Egalizácia alveolárnej kosti – od 120 €
Prehĺbenie vestibula – od 100 €
Frenulektómia (úprava uzdičky pery) – od 80 €
Resekcia koreňového hrotu – 130 €
Doplnenie kostného tkaniva – od 130 €
Odstránenie cysty – 150 €
Excízia benígneho útvaru (závisí od veľkosti) – od 140 €
Odklopenie mukoperiostálneho laloka – 45 €
Sutúra / hemostáza – 20 €
Použitie elektrokautera pri výkone – 20 €
Incízia abscesu + zavedenie drénu – 30 €
Fenestrácia – 135 €

Bielenie zubov a dentálna hygiena

Dentálna hygiena – odstránenie kameňa, povlakov, pigmentových škvŕn, fluoridácia, pieskovanie – 50 €
Airflow- pieskovanie (odstránenie pigmentových škvŕn od kávy, čaju, fajčenia…) – 40 €
Ordinačné bielenie zubov (jeden zubný oblúk, oba zubné oblúky) – 150, 250 €
Udržovacia sada, domáce bielenie – 75 €
Inštruktáž a nácvik ústnej hygieny – 15 €
Hygienická inštruktáž 1 (vrátane zubnej kefky) – 3,5 €
Hygienická inštruktáž 2 (vrátane medzizubnej zubnej kefky) – 1,5 €
Odstránenie zubného kameňa – 30 €
Odstránenie povlakov – 15 €

Protetická stomatológia

Kompozitná onlay/overlay – 200 €
Keramická onlay – 250 €
Rekonštrukcia korunky zubu foto kompozitným materiálom – 140 €
Kompozitná dlaha – dlahovanie do 3 zubov – 120 €
Kompozitná dlaha – dlahovanie viac ako 3 zubov – 160 €
Totálna zubná náhrada (snímateľná zubná náhrada pri strate všetkých zubov) – 350 €
Parciálna náhrada (jedná sa o nahradenie len časti zubov) – 450 €
Metalo keramická korunka (každý člen) – 240 €
Celo keramická korunka – Zirkón plne anatomický – 300 €
Celo keramická korunka – Zirkon redukovaný – 330 €
Celo keramická korunka – Emax – 380 €
Záloha za protetickú prácu – každý člen – 100 €
Opätovné nacementovanie korunky – 25 €/ korunka
FRC čap – 60 €
Koreňová nadstavba (liata) – 60 €
Zanorený strmeň – 20 €
Mostík na sklených vláknach – od 150 €
Medzerník – 200 €
Provizórna korunka- zhotovená v ambulancii – 30 €
Provizórna korunka- zhotovená v laboratóriu – 60 €
Zloženie korunky – 25 €
Doplnenie zuba do náhrady – 45 €
Oprava prasknutej náhrady – 45 €
Rebazácia celkovej náhrady – 75 €
Imediátna parciálna náhrada – 300 €
Imediátna náhrada totálna – 200 €
Parciálna náhrada fixovaná na zásuvných spojoch – 500 €
Príplatok za protetické práce – 25 €
Chránič na zuby pre športovcov – 60 €
Nákusná dlaha – 70 €
Dlahovanie parodontitických zubov – 360 €
Nacementovanie fixnej náhrady – 20 €
Registrát zhryzu – silikón – 10 €

RTG

RTG/(OPG) panoramatická snímka – 15 €

Implantológia

Zavedenie intraoseálneho implantátu – 500 €
Zavedenie intraoseálneho implantátu (po zaplatení zálohy) – 430 €
Zavedenie vhojovacieho valca – 45 €
Nadstavba na implantát – 160 €
Koruna na implantát – od 380 €
Záloha za implantáty – 70 €/kus
Implantologické vyšetrenie – 50 €
Potencionálna pred implantačná úprava kosti – 70 €

Endodoncia

Vnútorné bielenie jedného zuba (zub zmenený po liečení koreňového kanálika, odumretí zuba) – 40 €
Paliatívne ošetrenie zubnej drene trvalého zuba (odstránenie zubnej drene, výplach koreňového kanálika, jeho dezinfekcia, vložka, provizórna výplň ) – od 60 €
Trepanácia zuba – 15 €
Devitalizačná vložka – 15 €
Endodontické ošetrenie – jednoduché – 140 €
Endodontické ošetrenie – zložité – 170 €
Endodontické ošetrenie – komplikované – 200 €
Reendodontické ošetrenie – jednoduché – 200 €
Reendodontické ošetrenie – zložité – 250 €
Endodontické ošetrenie mliečneho zubu (oš. kanálikov + výplň) –  100 €
MTA cement – 33 €
Odstránenie/bypass zalomeného koreňového nástroja – 70 €
Biokeramická koreňová výplň – 50 €
Preendodontická kompozitná dostavba – 40 €
Postendodonticka kompozitná dostavba – 40 €
Ošetrenie s optickým mikroskopom – 20 €
Odstránenie koreňového čapu – 50 €