Ceny za ošetrenie vás milo prekvapia. Pozrite si podrobnosti v našom cenníku. Cenovú ponuku vieme zaslať aj cez e-mail. U nás tiež môžete platiť platobnými kartami.


Krátky administratívny úkon

10 €

Dlhší administratívny úkon

16 €

Napísanie receptu

7 €

Vypísanie výmenného lístku

8 €

 

Výplň

 

Pečatenie fisúr – jeden zub (forma prevencie pred zubným kazom)

15 €

Kompozitná výplň zuba – jednoduchá

50 €

Kompozitná výplň zuba – zložitá

70 €

Kompozitná výplň zuba – komplikovaná

85 €

Rekonštrukcia korunky zubu foto kompozitným materiálom

150 €

Kompomérna výplň zuba – jednoplôšková

40 €

Kompomérna výplň zuba – dvojplôšková

48 €

Kompomérna výplň zuba – trojplôšková

55 €

Skloionomérna výplň – jednoduchá

39 €

Skloionomérna výplň – zložitá

49 €

Ošetrenie zubnej drene prípravkom s obsahom hydroxidu vápenatého

11 €

Provizórna výplň

27 €

Použitie koferdamu pri výkone

20 €

Preleštenie výplní

20 €

 

Prehliadka ústnej dutiny

 

Vstupné stomatologické vyšetrenie u dospelých, vstupná prehliadka, určenie terapeutického plánu (zahŕňa komplexnú prehliadku ústnej dutiny vrátane RTG snímkov a návrhu ošetrenia)

50 €

Vstupné stomatologické ošetrenie dieťaťa

40 €

Preventívna prehliadka

40 €

Preventívna prehliadka detí do 15 rokov

40 €

Akútne vyšetrenie (ošetrenie pri neodkladnom probléme)

70 €

Lokálna fluoridácia

5 €

Konzultácia pacienta, návrh liečebného plánu (lekár posúdi stav chrupu a navrhne čo najefektívnejší plán ošetrenia, oboznámi pacienta s cenou za potrebné úkony)

35 €

Kontrola

9 €

Pedostomatologické ošetrenie ½ hodiny

70 €

Pedostomatologické ošetrenie 1 hodina

140 €

Použitie sedatíva pri ošetrení

25 €

Neošetriteľné dieťa

35 €

Nedostavenie sa na objednaný termín

30 € (za každú začatú 1/2hodinu)

Vylúčenie dentálnej fokálnej infekcie

25 €

 

Stomatochirurgia

   

Povrchová anestézia

11 €

Injekčná anestézia lokálna

22 €

Celková anestézia – prvá hodina

285 €

Celková anestézia – každá ďalšia hodina

125 €

Stomatochirurgické ošetrenie v celkovej anestézii

Od 200 €

Otvorený sinus lift

1000 €

Bloková augmentácia

1000 €

Extrakcia mliečneho zuba alebo koreňa – jednoduchá

50 €

Extrakcia mliečneho zuba alebo koreňa – zložitá

60 €

Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa – jednoduchá

60 €

Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa – zložitá

80 €

Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa – komplikovaná

100 €

Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa – chirurgická (vykonáva stomatochirurg)

175 €

Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa (vykonávaná chirurgom) komplikovaná

250 €

Chirurgická extirpácia komplikovaná

250 €

Lokálne ošetrenie po extrakčnej rany

11 €

Lokálne ošetrenie gingívy alebo sliznice

11 €

Chirurgická extirpácia zuba

175 €

Chirurgická extrakcia zuba (podľa náročnosti, bez šitia, so šitím)

80, 100, 120 €

Egalizácia alveolárnej kosti

Od 150 €

Prehĺbenie vestibula

Od 130 €

Frenulektómia (úprava uzdičky pery)

Od 80 €

Resekcia koreňového hrotu

130 €

Doplnenie kostného tkaniva

Od 130 €

Odstránenie cysty

250 €

Excízia benígneho útvaru (závisí od veľkosti)

Od 160 €

Odklopenie mukoperiostálneho laloka

50 €

Sutúra / hemostáza

25 €

Použitie elektrokautera pri výkone

25 €

Incízia abscesu + zavedenie drénu

30 €

Fenestrácia

135 €

 

Bielenie zubov a dentálna hygiena

 

Dentálna hygiena – odstránenie kameňa, povlakov, pigmentových škvŕn, fluoridácia, pieskovanie

65 €

Dentálna hygiena deti

35 €

Airflow – pieskovanie (odstránenie pigmentových škvŕn od kávy, čaju, fajčenia…)

45 €

Ordinačné bielenie zubov (jeden zubný oblúk, oba zubné oblúky)

150, 250 €

Udržovacia sada, domáce bielenie

100 €

Inštruktáž a nácvik ústnej hygieny

15 €

Hygienická inštruktáž 1 (vrátane zubnej kefky)

3,5 €

Hygienická inštruktáž 2 (vrátane medzizubnej zubnej kefky)

1,5 €

Odstránenie zubného kameňa

32 €

Odstránenie povlakov

16 €

 

Protetická stomatológia

 

Kompozitná onlay/overlay

250 €

Keramická onlay

260 €

Rekonštrukcia korunky zubu foto kompozitným materiálom

150 €

Kompozitná dlaha – dlahovanie do 3 zubov

130 €

Kompozitná dlaha – dlahovanie viac ako 3 zubov

180 €

Totálna zubná náhrada (snímateľná zubná náhrada pri strate všetkých zubov)

370 €

Parciálna náhrada (ide o nahradenie len časti zubov)

470 €

Metalo keramická korunka (každý člen)

250 €

Celo keramická korunka – Zirkón plne anatomický

320 €

Celo keramická korunka – Zirkon redukovaný

350 €

Celo keramická korunka – Emax

400 €

Záloha za protetickú prácu

každý člen 100 €

Opätovné nacementovanie korunky

25 €/ korunka

FRC čap

60 €

Koreňová nadstavba (liata)

60 €

Zanorený strmeň

20 €

Mostík na sklených vláknach

Od 170 €

Medzerník

200 €

Provizórna korunka – zhotovená v ambulancii

40 €

Provizórna korunka – zhotovená v laboratóriu

70 €

Zloženie korunky

27 €

Doplnenie zuba do náhrady

50 €

Oprava prasknutej náhrady

50 €

Rebazácia celkovej náhrady

80 €

Imediátna parciálna náhrada

320 €

Imediátna náhrada totálna

320 €

Parciálna náhrada fixovaná na zásuvných spojoch

500 €

Príplatok za protetické práce

30 €

Chránič na zuby pre športovcov

130 €

Nákusná dlaha

85 €

Dlahovanie parodontitických zubov

360 €

Nacementovanie fixnej náhrady

20 €

Registrát zhryzu – silikón

10 €

Digitálny zubný odtlačok

50 €

 

RTG

 

RTG/(OPG) panoramatická snímka

15 €

Intraorálny snímok, bitewing

15 €

3D CT veľké FOV

95 €

3D CT malé FOV

55 €

Kefalometrický snímok (telerontgen)

20 €

 

Implantológia

 

Zavedenie intraoseálneho implantátu

550 €

Zavedenie intraoseálneho implantátu (po zaplatení zálohy)

480 €

Zavedenie vhojovacieho valca

45 €

Nadstavba na implantát

160 €

Koruna na implantát

Od 400 €

Záloha za implantáty

70 €/kus

Implantologické vyšetrenie

50 €

Potencionálna pred implantačná úprava kosti

70 €

 

Endodoncia

 

Vnútorné bielenie jedného zuba (zub zmenený po liečení koreňového kanálika, odumretí zuba)

42 €

Paliatívne ošetrenie zubnej drene trvalého zuba (odstránenie zubnej drene, výplach koreňového kanálika, jeho dezinfekcia, vložka, provizórna výplň )

Od 140 €

Trepanácia zuba

15 €

Devitalizačná vložka

15 €

Endodontické ošetrenie – jednoduché

185 €

Endodontické ošetrenie – zložité

220 €

Endodontické ošetrenie – komplikované

270 €

Reendodontické ošetrenie – jednoduché

220 €

Reendodontické ošetrenie – zložité

310 €

Endodontické ošetrenie mliečneho zubu (oš. kanálikov + výplň)

125 €

MTA cement

40 €

Odstránenie/bypass zalomeného koreňového nástroja

72 €

Biokeramická koreňová výplň

50 €

Preendodontická kompozitná dostavba

40 €

Postendodonticka kompozitná dostavba

40 €

Ošetrenie s optickým mikroskopom

40 €

Odstránenie koreňového čapu

50 €

 

Estetické zákroky

 

Konzultácia estetického zákroku

35 €

Aplikácia 1. oblasť

100 €

Aplikácia 2. oblasti

170 €

Aplikácia 3. oblasti

220 €

Kontrola zákroku

10 €