Absolventka Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine. Štúdium ukončila s červeným diplomom s vyznamenaním. Špecializuje sa na estetické rekonštrukcie chrupu a na prácu s optickým mikroskopom. Na našej klinike vykonáva aj ošetrenie v celkovej anestézii.

Ukážky zrealizovaných zákrokov:

Práca v Dentome: