Stomatológ, vyštudoval univerzitu P.J. Šafárika v Košiciach. Špecializuje sa na prácu s operačným mikroskopom, záchovnú stomatológiu, protetické rekonštrukcie a endodonciu.

Ukážky zrealizovaných zákrokov:

Práca v Dentome: