Dáša Mrníková

Stomatologička. Štúdium absolvovala na Jeseniovej lekárskej fakulte v Martine. Prioritou jej práce je spokojný pacient, a preto za dôležité pri ošetrení považuje precíznosť a ľudský prístup.