Stomatologička. Vyštudovala Univerzitu Palackého v Olomouci. Špecializuje sa na ošetrovanie dospelých a detí. Vedomosti si neustále rozširuje na teoretických a praktických kurzoch.

Ukážky zrealizovaných zákrokov: