Stomatochirurg a implantológ. Náš pán doktor je absolvent Lekárskej fakulty Univerzity J. A. Komenského v Bratislave (2008). Špecializuje sa na stomatochirurgiu a implantológiu. Preferuje šetrnosť a bezbolestnosť zákroku s použitím moderných technológií a postupov.