Stomatologička. Vyštudovala univerzitu P.J. Šafárika v Košiciach. Špecializuje sa na ošetrovanie koreňových kanálikov a estetické rekonštrukcie chrupu.

Ukážky zrealizovaných zákrokov:

Práca v Dentome: