Stomatologička. Štúdium absolvovala na univerzite P.J. Šafárika v Košiciach. Jej empatický prístup oceňujú najmä najmladší pacienti.