Po ukončení štúdia na strednej zdravotníckej škole nastúpila ako sestra do súkromnej zubnej ambulancie v Prahe. V súčasnosti pracuje v našej ambulancii na pozícii zdravotníckej asistentky a má na starosti administratívu a asistenciu lekárovi. Hovorí plynule anglicky.