Po ukončení štúdia na strednej zdravotníckej škole nastúpila ako sestra do súkromnej zubnej ambulancie v Prahe. Hovorí plynule anglicky.