Celková anestézia, narkóza, je stav riadeného bezvedomia, podobný pokojnému spánku. Spočíva v podaní úvodného anestetika do žily, podaní látky proti bolesti do žily, podaní látky na uvoľnenie svalov a zavedenie kanyly do priedušnice. Ambulantný výkon v celkovej anestézii umožňuje, aby bol pacient v deň operácie prepustený do domáceho ošetrenia. Zásadou je zabezpečiť maximálnu možnú bezpečnosť a komfort pacienta.

Priebeh ošetrenia s použitím celkovej anestézie:

 • pacient absolvuje pred-anestetické vyšetrenie pod vedením skúseného anestéziológa;
 • pacient spoločne s anestéziológom pred ošetrením vyplní „Dotazník pred anestéziologickým výkonom“, pozrieť si ho môžete tu;
 • celý výkon trvá cca 1 – 2 hodiny;
 • zákrok sa vykonáva v zubných ambulanciách spoločnosti Dentoma v Žiline;
 • po ošetrení sa pacient zotavuje na zubnej klinike pod dohľadom anestéziológa (prípadne zdravotnej sestry) minimálne ešte 2 hodiny po zákroku;
 • pri odchode zo zubnej kliniky sa pacient prepúšťa domov iba v sprievode dospelej osoby;
  ambulantné výkony v celkovej anestézii sú poskytované na základe dobrovoľnosti a vzájomnej dohody medzi ambulantným lekárom, anestéziológom a pacientom.

Pred anestéziou prosíme o dodržanie týchto pokynov (V ZMYSLE ZÁKONA NR SR č. 576/2004 Z. z.):

 1. 6-8 hodín pred operáciou nejesť a nepiť – ani vodu, deti 4-6 hodín!
 2. Aspoň týždeň pred operáciou nefajčiť!
 3. Vybrať neupevnené časti chrupu a kontaktné šošovky!
 4. Odstrániť make-up a lak na nechtoch!
 5. Odstrániť náušnice, prstene, retiazky, príčesky!
 6. Po podaní premedikácie už nechodiť!

Ak dlhodobo užívate lieky, dodržiavajte pokyny lekára ohľadom ich užívania alebo vysadenia v deň operácie, rešpektujte odporučenia anestéziológa, vyhnete sa tak komplikáciám a zaistíte hladký priebeh operácie v celkovej anestézii. Na prípadné otázky Vám odpovie anestéziológ v ambulancii.