Celková anestézia, narkóza, je stav riadeného bezvedomia, podobný pokojnému spánku. Spočíva v intravenóznom podaní úvodného anestetika, látky proti bolesti a látky na uvoľnenie svalov. Do priedušnice sa zavádza kanyla. Ambulantný výkon v celkovej anestézii umožňuje, aby bol pacient v deň operácie prepustený do domáceho ošetrenia. Zásadou je zabezpečiť maximálnu možnú bezpečnosť a komfort pacienta.

Priebeh ošetrenia s použitím celkovej anestézie:

 • pacient absolvuje predanestetické vyšetrenie pod vedením skúseného anestéziológa
 • pacient spoločne s anestéziológom pred ošetrením vyplní „Dotazník pred anestéziologickým výkonom“, pozrieť si ho môžete tu;
 • celý výkon trvá cca 1 – 2 hodiny
 • zákrok sa vykonáva v zubných ambulanciách spoločnosti Dentoma v Žiline
 • po ošetrení sa pacient zotavuje na zubnej klinike pod dohľadom anestéziológa (prípadne zdravotnej sestry) minimálne ešte 2 hodiny po zákroku
 • pri odchode zo zubnej kliniky sa pacient prepúšťa domov iba v sprievode dospelej osoby

Ambulantné výkony v celkovej anestézii sú poskytované na základe dobrovoľnosti a vzájomnej dohody medzi ambulantným lekárom, anestéziológom a pacientom.

Pred anestéziou prosíme o dodržanie týchto pokynov (V ZMYSLE ZÁKONA NR SR č. 576/2004 Z. z.):

 • 6-8 hodín pred operáciou nejesť a nepiť – ani vodu, deti 4-6 hodín!
 • Aspoň týždeň pred operáciou nefajčiť!
 • Vybrať neupevnené časti chrupu a kontaktné šošovky!
 • Odstrániť make-up a lak na nechtoch!
 • Odstrániť náušnice, prstene, retiazky, príčesky!
 • Po podaní premedikácie už nechodiť!

Ak dlhodobo užívate lieky, dodržiavajte pokyny lekára ohľadom ich užívania alebo vysadenia v deň operácie, rešpektujte odporučenia anestéziológa, vyhnete sa tak komplikáciám a zaistíte hladký priebeh operácie v celkovej anestézii. Na prípadné otázky Vám odpovie anestéziológ v ambulancii.