Implantát sa využíva ako náhrada chýbajúceho zuba. Pozostáva zo skrutky, ktorá sa zavádza do kosti a zo zubnej korunky, ktorá sa do skrutky zavedenej v kosti buď skrutkuje alebo nalepí. Hojenie trvá 3 až 6 mesiacov.

Ošetreniu predchádza konzultácia, kde sa zhodnotí stav kosti. Následne sa naplánuje zákrok, kedy sa v lokálnom znecitlivení zavedie implantát do kosti. Po zhojení sa zhotovia odtlačky na korunkovú časť a v priebehu 2-4 týžnov sa odovzdá protetická práca.

Implantátom vieme nahradiť 1zub alebo pomocou mostíkov alebo protéz nesených na implantátoch nahradíme aj viacero zubov.

Implantácia celej spodnej čeluste

Pacient prišiel k nám s bezzubou dolnou čelusťou, mal iba hornú totálnu náhradu, ktorá mu vyhovovala a chcel si ju ponechať. Jeho požiadavka bola, mať fixné zuby v sánke. Pacient bol indikovaný na 5 implantátov.
Po troch mesiacoch hojenia implantatov sa pristúpilo na protetické riešenie a pacient dostal 12 členný keramický mostík v rozsahu zubov 36 – 46.

Mostíky na implantátoch – celé zuboradie

Pacient sa k nám dostavil s deštruovaným chrupom a s požiadavkou mať krásne biele zuby v hornom aj dolnom zuboradí. U pacienta sme realizovali sérové extrakcie, úpravy kostných výbežkov a úpravy mäkkých tkanív. Všetko bolo realizované v lokálnej anestézii. Všetko s tým cieľom, aby sme mali najvhodnejšie podmienky na implantáciu. Pacient sa rozhodol mať 12 členný mostík. Takýto rozsiahly mostík je najlepšie ukotviť na šiestich implantátoch. Implantáciu šiestich implantátov sme tiež realizovali v lokálnej anestézii . Hojenie prebiehalo po dobu 3 mesiacov.

Situácia na začiatku v hornej čeľusti.
Situácia na začiatku v dolnej čeľusti.
Následne po tomto období, sme realizovali odtlačky všetkých implantátov a následne sme sa pustili do finálnej práce, a to nasadenie samotnej práce na implantáty.
Pacient po nasadení kompletného 12-členného keramického mostíka na šiestich implantátoch.
Pacient po odovzdaní kompletnej práce je poučený hlavne o hygiene nových zubov, ktorá je pre neho v tomto čase najdôležitejšia.

Kovokeramické korunky na implantátoch

Situácia pacienta, s ktorou prišiel k nám. Do tej doby pacientka používala vyberaciu protézu. Pacientke sme zaviedli dva intraosseálne implantáty. Počas doby hojenia, používala naďalej vyberaciu protézu.
Pacientka tesne po nasadení dvoch kovokeramických koruniek na implantáty.

Zavedenie implantátu do chýbajúceho miesta v zuboradí

Stav po zavedení a zhojení implantátu (cca 2 až 2,5 mesiaca).
Implantát je krytý vhojovacím valcom, ktorý vytvára okraj budúceho ďasna.
Pacient si vybral šróbovanú, kovokeramickú korunku, ktorá sa zavádza do implantátu.
Zakrytie miesta pre skrutku bielou plombou.
Zakrytie miesta pre skrutku bielou plombou.

Kovokeramické korunky na implantátoch

Mladá 23 ročná slečna, pracujúca v Prahe, navštívila našu kliniku s požiadavkou doplnenia
chýbajúcich zubov číslo 14 a 25 prostredníctvom implantologickej liečby. Po
predimplantologickej príprave boli pacientke zavedené dva vnútrokostné implantáty na
chýbajúce miesta. Po období zhojenia implantátov sme realizovali odtlačky danej situácie
v dutine ústnej a odoslali do laboratória na zhotovenie koruniek.

Chýbajúci zub číslo 25
Pacientka tesne po nasadení chýbajúcej korunky.
Pacientka po nasadení chýbajúceho zuba 25.
Pohľad na celú situáciu zdola, po artikulácii zuboradí farbiacim papierom.

Zavedenie dvoch implantatov na fixáciu podopretej protézy

Implantát je titánová skrutka zavedená malým operačným zákrokom do čeľuste namiesto chýbajúceho zubu. V podstate nahrádza chýbajúci koreň zubu. Pri hojení (ktoré trvá cca 3 mesiace) kosť obrastie implantát a dokonca čiastočne vrastie do jeho štruktúry. Na takto pevne uchytený “koreň” potom môžeme bezpečne nasadiť korunku, mostík alebo protézu. Implantáty sú estetické a pevné, a preto môžu pacienti jesť všetko bez obmedzení, čo výrazne zvyšuje kvalitu ich života.

Dôvody?

  • Náhrada chýbajúcich zubov.
  • Fixné náhrady.
  • Estetická rehabilitácia.
Stav po zavedení vhojovacích valcov, ktoré formujú budúci tvar ďasna.
Stav po zhojení (cca 7 dní).
Samotné implantáty bez vhojovacích valcov.
Zavedenie guličkových pilierov, ktoré slúžia na fixáciu budúcej protézy.
Protéza je nasadená na guličkových pilieroch. Protéza pevne drží, pacient môže artikulovať, rozprávať, smiať sa, ako na obrázku, a bez obáv.

Šróbovaný kovokeramický mostík na implantátoch

Stav po zavedení troch intraosseálnych implantátov.
Stav po naskrutkovaní vhojovacích valčekov. Kým sa kovokeramický mostík vyrába v zubnom laboratóriu, implantáty sú kryté vhojovacími valčekmi.
Stav po naskrutkovaní kovokeramického mostíka na implantáty.
Stav po prekrytí otvorov na zaskrutkovanie kompozitnou plombou (finálna verzia).

Mostík na implantátoch

Najlepšia alternatíva snímateľným náhradám, mostík fixovaný na implantátoch.