Zhotovujeme korunky a mostíky z estetickej zirkónovej keramiky. Taktiež zhotovujeme snímateľné protézy pri strate viacerých alebo všetkých zubov.

Mostíky využívame pri náhrade chýbajúcich zubov. Korunkami ošetrujeme zuby po endodontickom ošetrení ale taktiež ich využívame pri estetických rekonštrukciách zubov, kedy vieme meniť tvar, farbu a celkový vzhľad zubov.

Korunky na implantátoch

Korunky na implantátoch zrealizoval MDDr. Marián Kasaj.

Pred zákrokom.
Po zákroku.
Pred zákrokom.
Po zákroku.
Pred zákrokom.
Po zákroku

Mosty na sklenených vláknach

Náš stomatológ sa vo svojej každodennej praxi veľmi často stretáva s pacientmi, ktorý majú stratu jedného zuba v inak relatívne zachovalom zubnom oblúku. Veľmi výhodnou možnosťou náhrady jedného chýbajúceho zuba je most na sklenených vláknach. Toto inovatívne riešenie spočíva v prilepení zväzku niekoľkých tisícov sklených vláken na zuby susediace s medzerou, pričom tieto stačí len minimálne opracovať alebo zdrsniť. Na takto prichytenom zväzku sklenených vlákien potom stomatológ z fotokompozitu (bielej plomby) vytvaruje nový zub, ktorý funkčne aj esteticky nahrádza pôvodný zub. Myšlienka tohto postupu tkvie práve v minimálnej, resp. nulovej devastácii ostatných zubov, vo vysokej estetike a tiež v rýchlosti, s akou pacient k náhrade dospeje. Celý zákrok sa totiž zväčša odohráva v jednom sedení a nezanedbateľnou stránkou je určite aj to, že sa jedná o cenovo najdostupnejšie riešenie náhrady strateného zuba.

Dôvody?

  • Minimálna deštruktívna záťaž na vedľajšie zuby.
  • Ak ho vytvorí lekár, ktorý sa vyzná v kompozitných rekonštrukciách, výsledná estetika môže byť skvelá.
  • Finančne zo všetkých možných riešení je pre pacienta najmenej zaťažujúca.
  • Ak by z nejakých neuveriteľných príčin práca zlyhala, vždy je možné siahnuť po radikálnejších riešeniach ( implantát, mostík).
Pred zákrokom.
Počas zákroku.
Počas zákroku.
Po zákroku

Onlay

„Onlay“ je nepriama výplň zuba, ktorá nahrádza jeden a viac stratených hrbolčekov zuba. Na rozdiel od bežnej plomby sa nemodeluje priamo v ústach, ale zhotoví ju zubný laborant na modeli a následne sa lepí na zub. Výhodou je kratší čas strávený pri ošetrení, modelácia mimo ústa pacienta umožňuje lepšiu anatómiu aj estetiku výplne a oproti plombe je mechanicky oveľa viac odolná a nedochádza k vzniku špár medzi zubom a výplňou.

Rozsiahle a anatomicky nesprávne vymodelované kompozitné výplne.
Stav po odstránení výplní a príprave zuba.
Zhotovené „onlaye“ na modeli.
Konečný stav po fixácii „onlayi“ na zube.

Korunka (prvý príklad)

Korunka je protetická náhrada, ktorá sa pevne fixuje na zbytok vlastného zuba. Využíva sa pri výraznej strate zubných tkanív či už kazom alebo úrazom, alebo tiež na úpravu nevhodnej estetiky zuba alebo jeho postavenia.

Počiatočný stav – nevyhovujúca estetika horných stredných rezákov.
Stav po nabrúsení zubov.
Konečný stav.

Nový úsmev

Pacientka, ktorá vekom prišla o všetky zuby odišla od nás z ambulancie s novým úsmevom a sebavedomím. A to všetko za pár dní.

Počiatočný stav.
Výsledok.

Korunka (druhý príklad)

Počiatočný stav – zlomená korunka zuba.
Stav po nabrúsení.
Stav po dostavbe.

Matelokeramický mostík – nový úsmev

Pacient s rozsiahlymi kazmi na predných zuboch. Stav po oprave a následnom nabrúsení a nasadení metalokeramického mostíka.

Počiatočný stav.
Výsledok.

Stav po fixácii koruniek a faziet

Celokeramický mostík

Náhrada chýbajúcich zubov celokeramickým mostíkom je estetickejšie riešenie oproti kovokeramickým náhradám.


Zirkónové korunky

Úprava defektov frontálnych zubov vysoko-estetickými „zirkónovými“ korunkami.

12x Celo keramická korunka – Zirkón plne anatomický