Pod stomatochirurgiou rozumieme všetky chirurgické úkony na zuboch, čeľustiach a mäkkých tkanivách ústnej dutiny (nejde však o rekonštrukcie v tvárovej oblasti). Najčastejšie vykonávaným zákrokom je extrakcia zuba.

Medzi ďalšie zákroky patrí resekcia koreňového hrotu, hemisekcia, replantácia, implantácia, osteotómia, osteoplastika, egalizácia kosti.
Odstraňovanie tumoróznych útvarov a cýst, pričom súčasťou takýchto výkonov je aj odobratie vzorky útvaru za účelom potvrdenia diagnózy. Vzorka sa zasiela na histologické vyšetrenie.

Radíme tu aj predprotetickú chirurgiu, kedy je nevyhnutná spolupráca chirurga a zubného lekára pri zhotovovaní protetických prác (fixné mostíky, totálne a čiastočné vyberacie protézy).