Pod stomatochirurgiou rozumieme všetky chirurgické úkony na zuboch, čeľustiach a mäkkých tkanivách ústnej dutiny (nejde však o rekonštrukcie v tvárovej oblasti). Najčastejšími vykonávanými zákrokmi v stomatochirurgii sú: vsadenie implantátov, extrakcie zubov, osteotómie (odstránenie presunutých zubov alebo zubných zvyškov), resekcie koreňového hrotu, hemisekcie, amputácie, replantácie, preprotetická chirurgia, chirurgické parodontálne terapie, incízie, excízie/ektómie.

Tumorózny útvar v ústnej dutine

Jedná sa o lokálne ohraničené a neurčité útvary a štruktúry. Svojim rastom znepríjemňujú život pacientov. Našou hlavnou úlohou je takéto útvary odstrániť a histologizovať. Histológia nám presne určí, respektíve potvrdí diagnózu, o ktorú ide.

Dôvody?

  • Odstránením sa zlepší kvalita života pacienta.
  • Vylúči sa podozrenie malignity.
  • Estetická rehabilitácia, v prípade že takéto útvary zasahujú do estetickej zóny.
Počiatočný stav.
Stav tesne po chirurgickom odstránení tumoru.
Stav dva týždne po chirurgickom zákroku.

Odstránenie zubov múdrosti

Zuby múdrosti sú tretie stoličky, posledné zuby v zuboradí – tzv. osmičky, ktoré zväčša nemajú dosť miesta na prerezanie a tak vyvolávajú mnoho problémov a bolestí. Prerezávajú sa väčšinou v období 17 – 30 rokov. Šťastnejším sa osmičky normálne prerežú do úst a nespôsobujú žiadne problémy (udáva sa, že jeden človek z desiatich má správne vyvinuté a prerezané zuby múdrosti). Ak sú aj prerezané správne, často sa veľmi skoro kazia – pre ich členitý povrch a posledné miesto v zuboradí sa ťažko čistia. U viac než 80% ľudí sú príčinou komplikácií a problémov. Tlakom na susednú sedmičku môžu poškodiť jej koreň či korunku a často môžu byť príčinou vzniku cysty v kosti. Najefektívnejšia liečba je takýto problematický zub vytrhnúť a pacient má doživotný pokoj.

Dôvody extrakcie?

  • Zápaly v danej oblasti osmičky, spojené s pocitmi bolestí a sťaženého otvárania úst.
  • Zápach z úst – sú zdrojom aj hlbokých parodontálnych vačkov, ktoré sú bohaté na baktérie a kvasné zvyšky potravy.
  • Prevencia abscesov – okoločeľustných zápalov.
  • Z čeľustnoortopedických dôvodov.
Stav pred chirurgickým odstránením.
Stav pred chirurgickým odstránením.
Stav tesne po chirurgickej extrakcii.

Odstránenie koreňovej cysty

Pacientka prišla do našej ambulancie s požiadavkou odstránenia koreňovej cysty, nakoľko potrebovala okamžitý chirurgický zákrok pre opuch a bolestivosť. Čakacia doba pre realizáciu chirurgických zákrokov v nemocnici je cca 8 mesiacov. U nás pacient nečaká!
RTG potvrdil pravdepodobnú cystu spôsobenú mŕtvym zubom č.22

Nakoľko zub bol trvalou súčasťou fixného mostíka, tesne pred operáciou rozpiľujeme samotný zub č.22 od susedných zubov, aby sme samotný mostík mohli ešte zachovať na určité časové obdobie.
Samotný zub extrahujeme a z vonkajšieho prístupu vyberáme cystu v celku. Nakoľko sa jedná o cystu väčšieho rozsahu, pre úplné vyčistenie volíme prístup nie cez extrahované lôžko, ale z vonkajšej steny kosti. Tá už bola aj tak pokročilým procesom porušená.

Cysta spôsobená mŕtvym zubom.
Vybratie cysty.
Vak cysty.
Stav tesne po operácii.
Stav po 7 dňoch.

Egalizácia (kostná úprava) spodného kostného výbežku

Egalizácia je chirurgická úprava nerovností kosteného výbežku, ktorá vzniká najčastejšie po predchádzajúcich extrakciách zubov. Tieto nerovnosti sú prekážkou pre zhotovenie snímateľných alebo fixných zubných náhrad. Egalizácia spočíva v chirurgickom odklopení mäkkých tkanív kryjúcich kosť, nasleduje vyhladenie nerovností kostného povrchu a následným zošitím rany. Po egalizácii je potrebná dôsledná hygiena ústnej dutiny. Odporúčajú sa výplachy odvary harmančeka či inými vhodnými dezinfekčnými prostriedkami a podávať lieky na utíšenie bolesti. Strava by mala byť mäkká, kašovitá. Doba liečenia pri nekomplikovanom priebehu je asi 6-10 dní.

Dôvody?

  • Lepšie ukotvenie snímateľných a fixných náhrad.
  • Prevencia zápalov a vredov pod snímateľnými a fixnými náhradami.
  • Estetická rehabilitácia.
Počiatočný stav pred egalizáciou.
Stav počas operácie.
Stav počas operácie.
Stav 3 týždne po egalizácii.