Pod záchovnou stomatológiou rozumieme všetky výkony, ktoré slúžia na zachovanie zubov. Najčastejším ošetrením je odstránenie zubného kazu.

Pokiaľ kaz nezasahuje až do dreňovej dutiny, zubný lekár všetky tkanivá, ktoré sú kariéznym procesom napadnuté odstráni a vzniknutú kavitu v zube vyplní výplňou. Na našej klinike už amalgámové výplne nepoužívame (tzv. „čierne plomby“). Používame fotokompozitné výplne, ktoré sú vo farbe vašeho zuba. Ošetrenie prebieha bezbolestne v lokálnom znecitlivení a v kofferdame, čím sa zabezpečí suché prostredie na zhotovenie výplne.

Ak však kaz prešiel do dreňovej dutiny, je nutné ošetrenie koreňových kanálikov – endodoncia. Lekár vám aplikuje lokálnu anestéziu, takže je ošetrenie bezbolestné a nasadí vám kofferdam. Časovo je toto ošetrenie dlhšie a trvá cca 2hodiny, pričom sa ošetrenie vykonáva pod zväčšením optického mikroskopu.

Ak sa pri prvotnom ošetrení koreňových kanálikov infekcia zo zuba neodstránila alebo kanáliky nie sú dostatočne vyplnené, je nutná reendodoncia. Niekedy však tieto zuby už nie je možné opraviť a tak sa zub musí vytrhnúť.