Devitálne zuby – spôsob riešenia

Devitálne zuby sú najčastejším zdrojom cýst v čeľustiach. Častokrát sa zistia až náhodne pri RTG vyšetrení, pretože cysty sa vyvíjajú v chronickom štádiu, teda pacient nič necíti ani ho nič nebolí. Samozrejme až dovtedy, kým nezačne robiť problémy. Cysty sú akési vaky, ktoré pomaly ale isto ,,rozožierajú“ kosť. Radíme ich aj medzi prekancerózy. Ich odhalenie treba riešiť radikálne – extirpáciou (vyškrabaním) cysty a odstránením možnej príčiny. Samozrejme, že po takomto zákroku ostane v kosti defekt, ktorý podľa stavu nechávame buď na spontánne vyhojenie, alebo vyhojeniu pomôžeme doplnením kostného tkaniva.

Dôvody odstránenia?

  • Prekanceróza.
  • Deštrukcia kostného tkaniva – riziko zlomeniny čeľuste.
  • Prevencia ťažkých zápalov.
  • Devitalizácia (umŕtvenie) susedných živých zubov.
Počiatočný stav.
Stav 6 mesiacov po ošetrení.